Znaczenie zarządzania flotami pojazdów

  Floty pojazdów i pojazdy współdzielone są jednymi z najważniejszych i najdroższych zasobów organizacji.

  Floty pojazdów i pojazdy współdzielone odgrywają decydującą rolę w codziennej pracy wielu przedsiębiorstw, dlatego konieczne jest skuteczne zarządzanie nimi w celu poprawy bezpieczeństwa i sprawności operacyjnej. Zarządzanie flotą polega na dopilnowaniu, aby wszystkie pojazdy były bezpieczne, dostępne wtedy, kiedy są potrzebne i używane wyłącznie przez upoważniony personel. W miarę rozwoju organizacji i powiększania floty ręczne kontrolowanie wszystkich pojazdów może stać się wyjątkowo trudne.

  Gdy pojazdy nie są zwracane na czas, wracają uszkodzone lub z usterkami, bez wyjaśnienia czy informacji o ostatnim użytkowniku, koszty mogą szybko wzrosnąć i ostatecznie ponosi je przedsiębiorstwo. deister electronic oferuje gamę rozwiązań, które wprowadzają odpowiedzialność użytkownika, bez względu na to, czy dotyczy to pożyczenia kluczyków, rejestrowania przebiegu i usterek przy zwracaniu pojazdów, czy godzin wjazdu i wyjazdu.

  W jaki sposób mogą pomóc elektroniczne systemy zarządzania kluczami?

  Pełne śledzenie

  Wszystkie kluczyki i ich użycie rejestrowane jest na platformie internetowej, która zachowuje rejestr wykorzystania floty, który można poddać kontroli.

  Elastyczne zarządzanie

  Elastyczne zarządzanie
  Oprogramowanie Commander umożliwia przydzielanie pojazdów i równomierne wydawanie pojazdów w celu przedłużenia ich żywotności.

  Samoobsługa

  Nasz elektroniczny system zarządzania kluczami umożliwia przechowywanie kluczyków w bezpiecznym miejscu, które jest dostępne dla upoważnionego personelu i nie wymaga fizycznej obecności w celu wydania kluczyków.


  Zaprojektowane do zarządzania flotą

  deister electronic oferuje dedykowany zestaw funkcji zaprojektowanych specjalnie z myślą o zarządzaniu flotą. Dodając moduł zarządzania flotą do naszych depozytorów kluczy, do procesu zwrotu kluczyków można dodać rejestrowanie przebiegu i usterek, aby usprawnić podstawowe administrowanie flotą.

  • Monitorowanie prawa jazdy – umożliwia wysyłanie przez system powiadomień, gdy kończy się ważność prawa jazdy użytkowników.
  • Badanie alkomatem – umożliwia pobranie kluczyków dopiero po pomyślnym zakończeniu badania alkomatem.
  • Rejestrowanie przebiegu – wymaga wprowadzenia przebiegu podczas zwrotu kluczyka.
  • Rejestrowanie kodów usterek – umożliwia personelowi zgłaszanie problemów z pojazdami.
  • Roamingowy brelok keyTag – umożliwia zwrot kluczyków do dowolnego depozytora z zachowaniem lokalizacji położenia kluczyków.

  Przeczytaj więcej


  Rozbuduj swój system

  Zapobieganie utracie kluczy

  Zmniejszone ryzyko trafienia kluczy w ręce osób niepowołanych dzięki śledzeniu ich położenia w przedsiębiorstwie i zapobieganiu wynoszeniu kluczy poza teren firmy.

  Przeczytaj więcej

  Zarządzanie współdzielonymi zasobami i urządzeniami

  Zarządzanie i monitorowanie wykorzystania współdzielonych urządzeń i zasobów w celu ograniczenia ich użycia wyłącznie do przeszkolonego personelu.

  Przeczytaj więcej

  Bezprzewodowe systemy ryglujące

  Bezprzewodowe systemy ryglujące zabezpieczają dostęp do budynku przy minimalnych modyfikacjach istniejących drzwi z wkładkami bębenkowymi typu euro.

  Przeczytaj więcej