Znaczenie zarządzania flotami pojazdów

  Floty pojazdów i pojazdy współdzielone są jednymi z najważniejszych i najdroższych zasobów organizacji.

  Floty pojazdów i pojazdy współdzielone odgrywają decydującą rolę w codziennej pracy wielu przedsiębiorstw, dlatego konieczne jest skuteczne zarządzanie nimi w celu poprawy bezpieczeństwa i sprawności operacyjnej. Zarządzanie flotą polega na dopilnowaniu, aby wszystkie pojazdy były bezpieczne, dostępne wtedy, kiedy są potrzebne i używane wyłącznie przez upoważniony personel. W miarę rozwoju organizacji i powiększania floty ręczne kontrolowanie wszystkich pojazdów może stać się wyjątkowo trudne.

  Gdy pojazdy nie są zwracane na czas, wracają uszkodzone lub z usterkami, bez wyjaśnienia czy informacji o ostatnim użytkowniku, koszty mogą szybko wzrosnąć i ostatecznie ponosi je przedsiębiorstwo. deister electronic oferuje gamę rozwiązań, które wprowadzają odpowiedzialność użytkownika, bez względu na to, czy dotyczy to pożyczenia kluczyków, rejestrowania przebiegu i usterek przy zwracaniu pojazdów, czy godzin wjazdu i wyjazdu.

  W jaki sposób mogą pomóc elektroniczne systemy zarządzania kluczami?

  Pełne śledzenie

  Wszystkie kluczyki i ich użycie rejestrowane jest na platformie internetowej, która zachowuje rejestr wykorzystania floty, który można poddać kontroli.

  Elastyczne zarządzanie

  Elastyczne zarządzanie
  Oprogramowanie Commander umożliwia przydzielanie pojazdów i równomierne wydawanie pojazdów w celu przedłużenia ich żywotności.

  Samoobsługa

  Nasz elektroniczny system zarządzania kluczami umożliwia przechowywanie kluczyków w bezpiecznym miejscu, które jest dostępne dla upoważnionego personelu i nie wymaga fizycznej obecności w celu wydania kluczyków.

  Systemy zarządzania kluczami deister electronic

  Zarządzanie kluczami

  Nasze elektroniczne systemy zarządzania kluczami ułatwiają zabezpieczanie kluczyków flotowych.

  Dzięki elektronicznemu depozytorowi kluczy można łatwo zarządzać udostępnianiem konkretnych kluczyków wszystkim osobom. Nasze systemy wykorzystują gamę metod identyfikacji użytkowników, włączając uwierzytelnienie biometryczne, karty, kody PIN i transpondery.

  W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów depozytorowych nasz system zarządzania kluczami rejestruje wydanie i zwrot kluczyków za pomocą wytrzymałych breloków keyTag. Wykorzystują one zbliżeniową technologię RFID, czyniąc je całkowicie bezobsługowymi. A ponadto nasze rozwiązanie ma dożywotnią gwarancję!

  System zarządzania kluczami wykorzystuje łatwe w obsłudze oprogramowanie sieciowe, które umożliwia monitorowanie i zarządzanie depozytorami kluczy z dowolnego miejsca na świecie.

  Przeczytaj więcej


  Zaprojektowane do zarządzania flotą

  deister electronic oferuje dedykowany zestaw funkcji zaprojektowanych specjalnie z myślą o zarządzaniu flotą. Dodając moduł zarządzania flotą do naszych depozytorów kluczy, do procesu zwrotu kluczyków można dodać rejestrowanie przebiegu i usterek, aby usprawnić podstawowe administrowanie flotą.

  • Monitorowanie prawa jazdy – umożliwia wysyłanie przez system powiadomień, gdy kończy się ważność prawa jazdy użytkowników.
  • Badanie alkomatem – umożliwia pobranie kluczyków dopiero po pomyślnym zakończeniu badania alkomatem.
  • Rejestrowanie przebiegu – wymaga wprowadzenia przebiegu podczas zwrotu kluczyka.
  • Rejestrowanie kodów usterek – umożliwia personelowi zgłaszanie problemów z pojazdami.
  • Roamingowy brelok keyTag – umożliwia zwrot kluczyków do dowolnego depozytora z zachowaniem lokalizacji położenia kluczyków.

  Przeczytaj więcej


  Połączenie z systemem identyfikacji pojazdów

  Bezpieczna kontrola dostępu dla pojazdów (AVI)

  Identyfikacja pojazdów o dalekim zasięgu odczytu do szlabanów i bram

  Nasz automatyczny system identyfikacji pojazdów (AVI) umożliwia rejestrację wjazdu i wyjazdu pojazdu lub użytkownika, a także sterowanie szlabanem lub bramą. Dzięki gamie transponderów obejmującej wytrzymałe znaczniki na zderzaki i nalepki zabezpieczone przed odklejeniem nasze systemy zapewniają zasięg odczytu do 7 m i pozostają niezawodne bez względu na warunki atmosferyczne. Rozwiązanie można łatwo połączyć z istniejącym systemem kontroli dostępu lub zarządzać nim za pomocą naszego oprogramowania Commander wraz pozostałymi systemami deister electronic.

  Umożliwia to scentralizowaną obsługę naszych systemów zarządzania kluczami oraz identyfikacji pojazdów za pośrednictwem jednej platformy. Jednoczesne zastosowanie systemu zarządzania kluczami i identyfikacji pojazdów umożliwia usprawnienie oraz poprawę zarządzania flotą z czytelnym rejestrem wykorzystania kluczyków, jak również wyjazdu i wjazdu pojazdów. Aby uprościć korzystanie z systemu użytkownikom, możliwe jest użycie jednej karty, aby uzyskać dostęp do depozytora kluczy i pojazdu.

  Przeczytaj więcej

  Rozbuduj swój system

  Zapobieganie utracie kluczy

  Zmniejszone ryzyko trafienia kluczy w ręce osób niepowołanych dzięki śledzeniu ich położenia w przedsiębiorstwie i zapobieganiu wynoszeniu kluczy poza teren firmy.

  Przeczytaj więcej

  Zarządzanie współdzielonymi zasobami i urządzeniami

  Zarządzanie i monitorowanie wykorzystania współdzielonych urządzeń i zasobów w celu ograniczenia ich użycia wyłącznie do przeszkolonego personelu.

  Przeczytaj więcej

  Bezprzewodowe systemy ryglujące

  Bezprzewodowe systemy ryglujące zabezpieczają dostęp do budynku przy minimalnych modyfikacjach istniejących drzwi z wkładkami bębenkowymi typu euro.

  Przeczytaj więcej