W jaki sposób systemy deister electronic wspierają szkolnictwo?

  Doskonale rozumiemy, że przy dużej liczbie osób odwiedzających każdego dnia placówki edukacyjne kontrolowanie wszystkich zdarzeń może być trudne.

  Jako uznany dostawca w sektorze szkolnictwa, deister electronics współpracuje z różnymi organizacjami, dostarczając rozwiązania RFID, które mogą poprawić ogólne bezpieczeństwo placówek. Bez względu na to, czy potrzebne jest zabezpieczenie wejścia do placówki, rejestrowanie obecności na lekcjach lub wykładach, kontrolowanie wjazdu na parking bądź wszystko jednocześnie – możemy w tym pomóc.

  • Konfiguracja powiadomień o przedmiotach, które nie zostały zwrócone lub nie zostały zwrócone w terminie.
  • Podłączanie wielu systemów do jednego oprogramowania umożliwiającego zsynchronizowane przydzielanie praw dostępu.
  • Rejestr użycia każdego systemu, który można poddać kontroli.
  • Zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa budynku, zasobów i osób przebywających w budynku.

  Zsynchronizowane systemy

  Zarządzanie wieloma systemami w obrębie jednej platformy umożliwia zobrazowanie wszystkich codziennych czynności każdego użytkownika i sprawdzenie, czy wszystkie prawa dostępu są aktualne i zsynchronizowane.

  Dane przez całą dobę, siedem dni w tygodniu

  Monitorowanie użycia wszystkich systemów w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca z dostępem do internetu i konfiguracja umożliwiająca regularne przesyłanie dostosowanych raportów przez e-mail.

  Odpowiedzialność

  Umożliwia sprawdzanie, kto znajduje się w placówce i rozliczanie z powierzonych zadań z zachowaniem konsekwentnych rejestrów uzyskiwania dostępu do systemów z informacją o użytkowniku i godzinie dostępu.

  Bezpieczna kontrola dostępu dla pojazdów (AVI)

  Zarządzanie i automatyzacja wjazdu pojazdów na teren i monitorowanie położenia w obrębie placówki za pomocą naszych systemów identyfikacji pojazdu. Większa niezawodność niż w przypadku tradycyjnych metod identyfikacji pojazdu oznacza możliwość automatyzacji procesu i rezygnacji z personelu obsługującego parkingi. System może być stosowany w przypadku zatok autobusowych, parkingów samochodowych, bram oraz innych zastosowań wymagających identyfikacji o dalekim zasięgu odczytu.

  • Nalepki na szybę zabezpieczone przed odklejeniem zapobiegające dzieleniu się dostępem.
  • System zachowuje sprawność we wszystkich warunkach pogodowych.
  • Możliwość łączenia z innymi systemami z zsynchronizowanymi prawami dostępu.

  Przeczytaj więcej


  Ochrona i kontrola kluczy

  Zarządzanie kluczami

  Łatwe monitorowanie i zarządzanie kluczami fizycznymi. Duży teren lub duża liczba budynków zwiększa ryzyko zgubienia kluczy fizycznych lub umieszczenia ich w niewłaściwym miejscu, co stwarza ryzyko dla pomieszczenia, do którego dostęp jest kontrolowany. Nasze elektroniczne systemy zarządzania kluczami umożliwiają przechowywanie wszystkich kluczy w jednym miejscu lub używanie wielu depozytorów na całym terenie placówki, które umożliwiają zwrot kluczy do dowolnego depozytora. Takie rozwiązanie kontroli dostępu wprowadza odpowiedzialność za klucze i pomaga zmniejszyć liczbę gubionych kluczy oraz kluczy, które trafią w ręce niepowołanych osób.

  • Kontrola praw dostępu użytkowników i czasu dostępu do kluczy.
  • Bezpieczne przechowywanie i samoobsługa w zakresie dostępu do kluczy.
  • Rejestrowanie używania na podstawie rejestrów systemu, konfiguracja powiadomień dla przedmiotów, które nie zostały zwrócone w terminie oraz informacja, która osoba jako ostatnia pobrała klucz.

  Przeczytaj więcej


  Ochrona zasobów

  Wiele placówek edukacyjnych posiada różnorodne wartościowe zasoby przeznaczone dla personelu oraz uczniów lub studentów albo wyłącznie dla personelu. Ograniczenie wykorzystania urządzeń wyłącznie do osób upoważnionych zmniejsza ryzyko uszkodzenia lub kradzieży urządzeń. Nasze inteligentne rozwiązanie przechowywania umożliwia zabezpieczenie zasobów, zarządzanie użytkownikami i rejestrowanie całego cyklu użytkowania. Ochrona specjalistycznych urządzeń organizacji bez wpływu na osoby upoważnione do ich używania.

  • Zabezpieczenie depozytorów, w których przechowywane są wartościowe przedmioty.
  • Zarządzanie, przydzielanie i śledzenie współużytkowanych urządzeń.
  • Ochrona przed utratą zasobów.
  • Zarządzanie aparaturą za pomocą inteligentnych depozytorów.

  Przeczytaj więcej


  Rejestrowanie patroli

  Potwierdzenie wizyty

  Kontrola wykonywania obchodów i patrolowania bez potrzeby zatrudnienia dodatkowego personelu. Nasz system potwierdzający wizytę umożliwia konfigurację punktów kontrolnych na terenie placówki i wymaga od personelu po prostu zabierania ze sobą kolektora danych na obchód oraz sczytywania go w punktach kontrolnych po dotarciu do danego obszaru. Po zakończeniu obchodu kolektor podłączany jest do urządzenia odczytującego dane połączonego z komputerem za pomocą gniazda USB, które przesyła dane do oprogramowania. Dodatkowo dostępne są karty zdarzeń, umożliwiające rejestrację wyników obchodu lub rejestrację wykonania czynności dotyczącej danego problemu, np. stłuczonej szyby.

  • Wytrzymałe i niezawodne kolektory danych, które są łatwe w obsłudze.
  • Punkty kontrolne można umieścić w dowolnym miejscu za pomocą śrub lub kleju i w dowolnej chwili zmienić ich położenie.
  • Rejestry kontroli obszarów wraz z godziną kontroli, które można sprawdzić.

  Przeczytaj więcej