Organy ochrony porządku publicznego

  deister electronic to uznany czołowy dostawca dla sektora ochrony porządku publicznego i więziennego zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie, który dostarcza urządzenia do zarządzania podstawowymi kluczami, zasobami i urządzeniami, a wszystko to w korzystnych cenach. Współpracujemy z licznymi organizacjami i zarządzamy ich flotami pojazdów, umożliwiając kontrolowany dostęp do pojazdów. Nasze systemy zarządzania kluczami, inteligentne depozytory i systemy potwierdzające wizytę są szeroko stosowane w środowiskach więziennych, aby zagwarantować prawidłowe wydawanie kluczy oraz zapobieganie wynoszeniu ich poza placówkę. Radiotelefony i zasoby są również obsługiwane przez system zarządzania, a strażnicy, personel utrzymania czystości i personel utrzymania ruchu potwierdzają wizytę w wyznaczonych miejscach w wymaganym czasie.

  Zarządzanie flotą

  Zarządzanie dostępem i kontrola wykorzystania floty.

  Zarządzanie zasobami

  Autoryzacja i kontrola wykorzystania zasobów.

  Potwierdzenie wizyty

  Informacje o godzinie wizyty w danym miejscu.

  Policja

  Policja

  Siły policyjne w Wielkiej Brytanii mają ważne zadania, a rząd wywiera naciski, aby podnosić skuteczność działania przy minimalizacji kosztów. Przy zwiększonym wykorzystaniu technologii w czasie pracy policyjnej i potrzebie utrzymywania cennych pojazdów w ruchu zarządzanie i kontrola nad tymi zasobami stały się kluczowe, aby zapewnić ich natychmiastową dostępność, zapobiec utracie i zachować koszty utrzymania na minimalnym poziomie.

  Wykorzystanie niektórych zasobów, jak również dostęp do obiektów, dowodów, zakładów karnych, broni, pojazdów i budynków podlega również rygorystycznym zasadom i regułom oraz wymaga starannego i precyzyjnego zarządzania z pełną ścieżką kontrolną i tworzeniem raportów. deister electronic dysponuje rozwiązaniami umożliwiającymi zarządzanie kluczami fizycznymi i wrażliwymi zasobami za pomocą różnorodnych systemów elektronicznych.

  Nasze rozwiązania RFID zwiększają bezpieczeństwo obiektu, pomagają zapobiegać utracie zasobów i kluczy oraz je namierzyć, pomagają zarządzać przydziałem pojazdów w celu poprawy ogólnego wykorzystania pojazdów i zmniejszyć koszty utrzymania oraz koszty wypożyczania pojazdów. Nasze rozwiązania umożliwiają również zarządzanie dostępem do kamer nasobnych, spreju obronnego CS, broni palnej i innego wrażliwego sprzętu, również z zapewnieniem bezpieczeństwa i ścieżki kontrolnej.

  • Sprawna administracja kluczami i zasobami.
  • Zwiększenie odpowiedzialności i świadomości.
  • Ułatwienie kontroli i egzekwowania przepisów.
  • Obniżenie kosztów utrzymania.
  • Zapobieganie utracie.

  Usługi ambulansowe

  Przedsiębiorstwa świadczące usługi ambulansowe pozostają w ciągłym ruchu, ale coraz częściej muszą zarządzać dostępem do cennego wyposażenia i leków kontrolowanych. Wymagają one uważnej kontroli, a dostęp do nich musi być nadzorowany.

  deister electronic oferuje rozwiązania umożliwiające kontrolę dostępu do szaf na leki, co umożliwia sprawowanie nadzoru nad dostępem, jaki do nich mają poszczególne osoby i umożliwia pełną ścieżkę kontroli. W razie potrzeby w przypadku niektórych leków system może wymagać nawet udzielenia autoryzacji przez kilku użytkowników.

  Dostęp do niektórych obiektów lub pojazdów może wymagać monitorowania i kontroli oraz zastosowania szczególnych ograniczeń lub nawet zaplanowania systemu zmianowego, aby zagwarantować, że personel aktualnej zmiany będzie mógł uzyskać dostęp do wrażliwych stref wyłącznie wtedy, gdy powinien.

  • Zapobieganie utracie.
  • Monitorowanie leków kontrolowanych.
  • Zwiększenie odpowiedzialności i świadomości.
  • Łatwa kontrola i egzekwowanie przepisów.
  • Sprawna administracja kluczami i zasobami.

  Sektor więzienny

  więzienie

  Więzienia muszą dbać zarówno o personel, jak i o osadzonych, a organy rządowe wymagają, aby ten obowiązek spełniany był przy jak najniższych kosztach. Zdolność sprawnego zarządzania dostępem do budynku i kluczy jest decydująca, ponadto prawo wymaga, aby klucze nie opuszczały placówki. Klucze więzienne wymagają odpowiedniego zarządzania, a dostęp do niektórych stref więzienia mają wyłącznie wyznaczone osoby. System zarządzania kluczami deister electronic daje pełną kontrolę nad dostępem do kluczy więziennych. Elastyczność naszych systemów pozwala na stosowanie pęków kluczy o różnych rozmiarach i oferuje wiele opcji zarządzania nimi.

  Za pomocą naszych inteligentnych depozytorów można zarządzać radiotelefonami, jak również innymi wartościowymi zasobami, takimi jak urządzenia współdzielone. Nasz system potwierdzający wizytę może być używany w celu zagwarantowania, że każde miejsce w więzieniu zostanie odwiedzone przez strażników w ramach zaplanowanego obchodu, a informacje zostaną pobrane w celu przygotowania dokładnego raportu.

  • Zapobieganie wynoszeniu kluczy i zasobów z budynku.
  • Monitorowanie leków kontrolowanych.
  • Zwiększenie odpowiedzialności i świadomości.
  • Łatwa kontrola i egzekwowanie przepisów.
  • Sprawna administracja kluczami i zasobami.

  Rozszerzenia

  Zarządzanie kluczami

  Zarządzanie kluczami fizycznymi przez bezpieczny i sprawny system zarządzania dający pełną kontrolę nad kluczykami do …

  Przeczytaj więcej

  Potwierdzenie wizyty

  Gwarantuje odwiedzenie wymaganego miejsca przez personel o wyznaczonej godzinie. System może …

  Przeczytaj więcej

  Inteligentne depozytory

  Przechowywanie i zarządzanie niezbędnymi zasobami lub współdzielonym sprzętem z zachowaniem pełnej kontroli …

  Przeczytaj więcej

  Identyfikacja pojazdów

  Ogranicza dostęp do terenu placówki wyłącznie do upoważnionych pojazdów wyposażonych w system …

  Przeczytaj więcej