Broszura [en]

  W jaki sposób rozwiązania deister electronic mogą pomóc w branży opieki zdrowotnej?

  Nie jest tajemnicą, że budżet NFZ i placówek służby zdrowia jest bardzo ograniczony, dlatego deister electronic oferuje szereg rozwiązań mających na celu ograniczenie kosztów i i wymagań względem pracowników, związanych z wieloma procesami administracyjnymi, które nie mają bezpośredniego związku ze świadczeniem usług medycznych.

  Gama naszych systemów umożliwia zarządzanie dostępem do kluczy i wartościowej aparatury przy jednoczesnym nadzorowaniu ich użycia, zabezpieczenie budynku lub dostępu do parkingu bez potrzeby fizycznej obecności. Oznacza to wykorzystanie czasu pracowników na ważniejsze zadania przy jednoczesnym zachowaniu pełnej ścieżki kontrolnej użycia systemów.

  • Optymalizacja wykorzystania czasu personelu.
  • Zmniejszenie kosztów spowodowanych przez zgubione klucze i aparaturę.
  • Kontrola dostępu w budynku.
  • Ochrona pacjentów wymagających szczególnej opieki.

  Zarządzanie kluczami fizycznymi

  Automatyzacja procesu wydawania kluczy zmniejsza ryzyko dostania się kluczy w niepowołane ręce.

  Dla jednostek służby zdrowia ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa kluczy przy jednoczesnym łatwym dostępie do kluczy dla upoważnionego personelu. Zgubione lub skradzione klucze mogą zagrozić bezpieczeństwu organizacji i jej personelowi, a także spowodować dodatkowe koszty. Nasze inteligentne systemy zarządzania kluczami pomagają zmniejszyć takie ryzyko.

  Oprogramowanie Commander Connect umożliwia zarządzanie dostępem personelu do kluczy i nadzorowanie osób oraz godzin użycia kluczy, zapewniając ścieżkę kontrolną. Ochrona kluczy przed nadużyciami lub kradzieżą oraz wprowadzenie odpowiedzialności personelu za używanie kluczy.

  Połączenie systemu zarządzania kluczami z naszym czołowym systemem znakowania RFID to kompletne i w pełni zintegrowane rozwiązanie obsługiwane przez naszą platformę oprogramowania. Umożliwia zapobieganie wynoszeniu kluczy z budynku lub rejestrację godziny opuszczenia budynku i tożsamości osoby, która wyniosła klucze.

  Przeczytaj więcej


  Znakowanie RFID kluczy, aparatury i osób

  Znakowanie RFID kluczy, aparatury i osób

  Ze względów bezpieczeństwa organizacje opieki zdrowotnej często potrzebują wiedzieć, gdzie znajduje się personel, klucze i aparatura.

  Nasz wiodący aktywny system znakowania RFID jest przeznaczony do różnych zastosowań począwszy od ochrony bezpieczeństwa niemowląt i pacjentów wymagających szczególnej opieki po śledzenie aparatury i kluczy. Lokalizatory można rozmieścić w budynku w celu śledzenia ich położenia lub po prostu nad wyjściami, aby wysłać powiadomienie, gdy przez dane wyjście przejdzie znacznik. Powiadomienia mogą być głosowe lub mogą być wysyłane do pracowników mailem lub jako powiadomienie push za pośrednictwem aplikacji deisterGo.

  System ten można połączyć z innymi systemami, takimi jak system kontroli dostępu, który zapobiega opuszczaniu przez znaczniki obszarów o ograniczonym dostępie, co zwiększa sprawność działania organizacji poprzez skrócenie czasu wymaganego na znajdowanie osób, kluczy lub aparatury. Może to również zmniejszyć liczbę wymienianych kluczy i aparatury z powodu zgubienia lub umieszczenia w niewłaściwym miejscu.

  Przeczytaj więcej


  Bezprzewodowe systemy ryglujące

  Umożliwiają wyposażenie istniejących drzwi w system kontroli dostępu bez potrzeby prowadzenia drogiego okablowania i wprowadzania modyfikacji.

  W większości placówek służby zdrowia znajdują się obszary, do których wstęp powinien mieć wyłącznie wykwalifikowany personel. Ograniczenie dostępu do tych pomieszczeń wyłącznie do odpowiednich osób może być trudne.

  Nasze bezprzewodowe systemy ryglujące umożliwiają kontrolę dostępu poszczególnych osób do wszystkich drzwi i jednocześnie tworzą pełną ścieżkę kontrolną. Bezprzewodowa konstrukcja pozwala na montaż bez potrzeby zamykania oddziałów lub korytarzy w celu położenia kabli, dzięki czemu praca placówki zakłócona będzie w minimalnym stopniu.

  Dzięki naszemu bezprzewodowemu systemowi ryglowania zmniejsza się ryzyko naruszenia bezpieczeństwa, ponieważ karty i breloki mogą zostać umieszczone na czarnej liście przedmiotów zgubionych lub ukradzionych, podczas gdy zamki na kod lub klucze mogą być używane bez jakiegokolwiek śladu aż do chwili zmiany zamka.

  Przeczytaj więcej


  Systemy zarządzania aparaturą

  Systemy zarządzania aparaturą

  Bezpieczne zarządzanie i rejestracja użycia wartościowej aparatury pomaga zmniejszyć wydatki na wymianę zgubionych przedmiotów. 

  W pracowitym środowisku opieki medycznej czasami ciężko jest kontrolować aparaturę i jej aktualne miejsce użycia. Nasze rozwiązanie do zarządzania i śledzenia aparatury może w tym pomóc.

  Inteligentne depozytory umożliwiają kontrolę dostępu do każdej skrytki i jednocześnie tworzą rejestr użycia, który można kontrolować. System umożliwia integrację stacji ładowania, a także daje możliwość dodania kontroli przedmiotów, aby zagwarantować, że wszystkie przedmioty znajdują się we właściwych skrytkach.

  Nasze bezpieczne depozytory pozwalają kontrolować dostęp, monitorować użycie i przechowywać drogie urządzenia współużytkowane przez wiele osób, jak na przykład tablety, laptopy i radia, chroniąc przed ich utratą i kradzieżą. Rozwiązanie to można łatwo połączyć z przechowywaniem rzeczy osobistych personelu, motywując pracowników do zwracania współużytkowanej aparatury, aby móc odebrać swoje rzeczy osobiste.

  Przeczytaj więcej


  Kontrola dostępu

  Technologia dostępu nie może narażać placówki opieki medycznej na ryzyko.

  W służbie zdrowia personel często pracuje w różnych miejscach, co wymaga noszenia przy sobie kilku różnych kart dostępu, aby móc wykonywać swoją pracę. Jest to niewygodne i niepotrzebne. Wykorzystanie wielu technologii zwiększa ryzyko używania niezabezpieczonych kart, co stanowi zagrożenie dla ochrony tożsamości personelu, jak i dla kontroli dostępu.

  Nasze czytniki kontroli dostępu i dane uwierzytelniające działają niezależnie od pozostałych technologii kart dostępu, dzięki czemu można je zintegrować z istniejącymi systemami, jak również przenieść do jednego zwartego systemu. Dostępne są różne poziomy szyfrowania, jednakże zawsze zalecamy stosowanie szyfrowanych kart w celu ochrony personelu i organizacji. Ponadto dla środowisk o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa oferujemy rozwiązanie z certyfikacją CPNI.

  Przeczytaj więcej


  Identyfikacja pojazdów

  Bezpieczna kontrola dostępu dla pojazdów (AVI)

  Identyfikacja pojazdów o dalekim zasięgu odczytu do szlabanów i bram.

  Niezawodna identyfikacja pojazdów, która chroni placówkę przed dostępem osób niepowołanych.

  Liczba miejsc parkingowych w placówkach służby zdrowia jest często ograniczona, w związku z czym niezbędne są strefy ograniczonego dostępu, takie jak parking dla personelu, wjazd dla pojazdów uprzywilejowanych i podjazdów na SOR. Zapewnienie dostępu do tych stref upoważnionym osobom i pojazdom może być trudne, lecz ma decydujące znaczenie dla codziennego funkcjonowania placówki.

  Nasze systemy identyfikacji pojazdów o dalekim zasięgu odczytu do szlabanów i bram to niezawodna metoda zarządzania dostępem we wszystkich warunkach pogodowych, która wykorzystuje różne znaczniki w zależności od tego, czy wymagana jest identyfikacja pojazdów czy też osób.

  Przeczytaj więcej


  Zarządzanie tekstyliami

  Zarządzanie zapasami tekstyliów i gwarancja wydajnego wykorzystania zasobów.

  Pracowite środowisko opieki medycznej codziennie wykorzystuje duże ilości tekstyliów wielokrotnego użytku począwszy od prześcieradeł i ręczników po odzież medyczną i operacyjną. Nieprawidłowe zarządzanie może powodować marnowanie przez szpital cennego czasu i pieniędzy, które można byłoby przeznaczyć na opiekę nad pacjentami.

  Nasze rozwiązania do zarządzania tekstyliami zapewniają dostępność w czasie rzeczywistym i precyzyjne informacje o cyklach i wykorzystywanych ilościach. Umożliwiają minimalizację zapasów przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej dostępności i wymiany odzieży operacyjnej oraz pościeli w oparciu o rzeczywiste użycie, a nie harmonogram.

  Przeczytaj więcej