W jaki sposób deister electronic może pomóc firmom zarządzającym obiektami?

  deister electronic współpracuje z organizacjami zarządzającymi obiektami, dostarczając dla nich szeroką gamę rozwiązań zwiększających sprawność działania przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

  Odpowiedzialność za obiekt klienta i znajdujące się w nim zasoby wiąże się z odpowiedzialnością za wszelkie straty i uszkodzenia, które powstaną podczas zarządzania obiektem. Rozwiązania deister electronic pozwalają zdecydowanie zmniejszyć straty i uszkodzenia związane z wieloma codziennymi procesami. Począwszy od wydawania kluczy i urządzeń po przydzielanie uprawnień dostępu do budynków lub pojazdów – nasze systemy rejestrują wszystkie wykonane zadania, aby umożliwić prześledzenie każdego problemu i dotarcie do ostatniego użytkownika.

  • Zwiększenie odpowiedzialności personelu za zasoby, z których korzysta.
  • Zarządzanie systemami z dowolnego miejsca na świecie.
  • Efektywniejsze wykorzystanie czasu personelu.
  • Unikanie niepotrzebnych kosztów.

  Co deister electronic może zrobić dla firm zarządzających obiektami?

  Dane o funkcjonowaniu w czasie rzeczywistym

  Nasze oprogramowanie udostępnia dane użycia rozwiązań, które można poddać kontroli. Może to pomóc w wykryciu obszarów, w których czas personelu nie jest efektywnie wykorzystywany.

  Poprawa bezpieczeństwa obiektów

  Metody poprawy bezpieczeństwa obiektów, takie jak dostęp do kluczowych wejść, przynoszą korzyści finansowe dla klienta, czyli również dla zarządcy.

  Optymalizacja procesów operacyjnych

  Wykorzystanie zautomatyzowanych procesów eliminuje potrzebę monitorowania i zwrotu kluczy lub urządzeń przez personel, co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie czasu.


  Identyfikacja pojazdów (AVI)

  Aby zapewnić dobre ogólne wrażenie klientów i spełnić ich wymagania, zarządzanie wjazdami do obiektów jest tak samo ważne, jak zarządzanie wnętrzem obiektu.

  Bez względu na to, czy obiekt ma parking dla personelu, punkt dostawy/odbioru, wjazd do magazynu, czy też jest to parking prywatny, uniemożliwienie wjazdu nieupoważnionych pojazdów może być trudne. Nasze rozwiązanie AVI oznacza, że wyłącznie pojazdy, dla których wydane zostały nalepki na szybę zabezpieczone przed odklejeniem lub karty ISO uruchomią szlaban lub bramę. System rejestruje znaczniki użyte do wjazdu i gromadzi je, tworząc rejestry wszystkich wjazdów, które można poddać kontroli.

  • Niezawodna metoda identyfikacji pojazdów odporna na warunki atmosferyczne.
  • Gama znaczników dostosowana do różnych potrzeb.
  • Rozwiązanie działa jako autonomiczny system lub może zostać zintegrowane z systemem kontroli dostępu.
  • Większa niezawodność niż system rozpoznawania tablic rejestracyjnych.
  • Szybkość i bezpieczeństwo.

  Przeczytaj więcej