W jaki sposób deister electronic może pomóc firmom zarządzającym obiektami?

  deister electronic współpracuje z organizacjami zarządzającymi obiektami, dostarczając dla nich szeroką gamę rozwiązań zwiększających sprawność działania przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

  Odpowiedzialność za obiekt klienta i znajdujące się w nim zasoby wiąże się z odpowiedzialnością za wszelkie straty i uszkodzenia, które powstaną podczas zarządzania obiektem. Rozwiązania deister electronic pozwalają zdecydowanie zmniejszyć straty i uszkodzenia związane z wieloma codziennymi procesami. Począwszy od wydawania kluczy i urządzeń po przydzielanie uprawnień dostępu do budynków lub pojazdów – nasze systemy rejestrują wszystkie wykonane zadania, aby umożliwić prześledzenie każdego problemu i dotarcie do ostatniego użytkownika.

  • Zwiększenie odpowiedzialności personelu za zasoby, z których korzysta.
  • Zarządzanie systemami z dowolnego miejsca na świecie.
  • Efektywniejsze wykorzystanie czasu personelu.
  • Unikanie niepotrzebnych kosztów.

  Co deister electronic może zrobić dla firm zarządzających obiektami?

  Dane o funkcjonowaniu w czasie rzeczywistym

  Nasze oprogramowanie udostępnia dane użycia rozwiązań, które można poddać kontroli. Może to pomóc w wykryciu obszarów, w których czas personelu nie jest efektywnie wykorzystywany.

  Poprawa bezpieczeństwa obiektów

  Metody poprawy bezpieczeństwa obiektów, takie jak dostęp do kluczowych wejść, przynoszą korzyści finansowe dla klienta, czyli również dla zarządcy.

  Optymalizacja procesów operacyjnych

  Wykorzystanie zautomatyzowanych procesów eliminuje potrzebę monitorowania i zwrotu kluczy lub urządzeń przez personel, co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie czasu.

  Elektroniczne systemy zarządzania kluczami

  Zarządzanie kluczami

  Każdy obiekt może być wyposażony w różne systemy kontroli dostępu, jednak często znajdują się w nim liczne klucze umożliwiające dostęp do maszynowni, poszczególnych paneli sterowania i układów obejść systemów elektronicznych w sytuacjach awaryjnych.

  Nadzorca obiektu jest odpowiedzialny za te klucze, dlatego odpowiednie zarządzanie nimi jest bardzo ważne. Konsekwencje związane z umieszczeniem kluczy w niewłaściwym miejscu, zgubieniem lub kradzieżą to z jednej strony kwestia bezpieczeństwa, ale także aspekt finansowy, co nie pozostaje bez wpływu na codzienne funkcjonowanie obiektu. Elektroniczne systemy zarządzania kluczami zapewniają rejestr ze ścieżką kontrolną użycia depozytora kluczy i przenoszą odpowiedzialność za klucze na osobę, która ich używa. System działa automatycznie, co oznacza, że czas personelu, który poświęcany był na zarządzanie kluczami, może być efektywniej wykorzystany. Można również przypisać jednorazowe kody PIN, które umożliwiają wydawanie kluczy aktualnym podwykonawcom.

  • Jednorazowe wydawanie kluczy bez konieczności pojawienia się w obiekcie.
  • Ochrona kluczy przed dostępem nieupoważnionych osób.
  • Wprowadzenie odpowiedzialności personelu za czynności wykonywane w czasie posiadania kluczy.
  • Śledzenie kluczy.
  • Zapobieganie wynoszeniu kluczy z budynku.

  Przeczytaj więcej


  Identyfikacja pojazdów (AVI)

  Aby zapewnić dobre ogólne wrażenie klientów i spełnić ich wymagania, zarządzanie wjazdami do obiektów jest tak samo ważne, jak zarządzanie wnętrzem obiektu.

  Bez względu na to, czy obiekt ma parking dla personelu, punkt dostawy/odbioru, wjazd do magazynu, czy też jest to parking prywatny, uniemożliwienie wjazdu nieupoważnionych pojazdów może być trudne. Nasze rozwiązanie AVI oznacza, że wyłącznie pojazdy, dla których wydane zostały nalepki na szybę zabezpieczone przed odklejeniem lub karty ISO uruchomią szlaban lub bramę. System rejestruje znaczniki użyte do wjazdu i gromadzi je, tworząc rejestry wszystkich wjazdów, które można poddać kontroli.

  • Niezawodna metoda identyfikacji pojazdów odporna na warunki atmosferyczne.
  • Gama znaczników dostosowana do różnych potrzeb.
  • Rozwiązanie działa jako autonomiczny system lub może zostać zintegrowane z systemem kontroli dostępu.
  • Większa niezawodność niż system rozpoznawania tablic rejestracyjnych.
  • Szybkość i bezpieczeństwo.

  Przeczytaj więcej


  Inteligentne systemy przechowywania

  Inteligentne depozytory

  Kontrolowanie przedmiotów elektronicznych, takich jak laptopy, narzędzi wykonywanych na zamówienie lub sprzętu wymagającego obsługi przez wykwalifikowanego operatora może być trudne.

  Zarządca obiektu musi dbać o bezpieczeństwo i dostępność zasobów, aby unikać niepotrzebnych kosztów i marnowania czasu przez bezczynny personel. Inteligentne depozytory to bezpieczna metoda przechowywania współdzielonych urządzeń przy jednoczesnym przeniesieniu odpowiedzialności na użytkownika. Możliwość kontroli urządzeń, do których dostęp mogą mieć poszczególni użytkownicy gwarantuje, że urządzenia będą używane wyłącznie przez upoważnione osoby. W przypadku przedmiotów elektronicznych możliwe jest nawet zintegrowanie kabli do ładowania i udostępnianie urządzeń w oparciu o najdłuższy czas ładowania.

  • Tworzenie systemu rezerwacji dla personelu umożliwiającej wcześniejszą rezerwację urządzeń.
  • Zapobieganie używaniu urządzeń przez niewykwalifikowane lub nieupoważnione osoby.
  • Monitorowanie i zarządzanie wykorzystaniem zasobów z każdego miejsca.
  • Wydawanie użytkownikom urządzenia z najbardziej naładowaną baterią.
  • Bezpieczne przechowywanie najważniejszych urządzeń.

  Przeczytaj więcej